PRIVACY-Beleid ----- DISCLAIMER

 Aansprakelijkheid

MTC B.V.B.A. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de werking van www.afspraken.be.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische werking van deze sites kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiŽle compensatie.

 Het is mogelijk dat op bovenvernoemde sites een link wordt gemaakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en MTC B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beÔnvloeden. 

Het gebruik van een van bovenstaande websites betekent dat de bezoeker ervan zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Privacyregeling 

Inzamelen van informatie bij registratie 

MTC B.V.B.A verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de diverse bovenstaande websites. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie kan door MTC B.V.B.A. gebruikt worden om informatie door te spelen aan de gebruikers van de diverse websites. MTC B.V.B.A. verbindt zich ertoe om de verzamelde informatie niet door te geven aan een derde partij. 

Inzamelen van informatie bij gebruik van bepaalde diensten 

MTC B.V.B.A. bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren. 

Inzamelen van informatie in log-files 

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. MTC B.V.B.A. kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van de voornoemde websites nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. 

Recht op inzage en correctie 

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. 

Gebruik van cookies 

De voornoemde websites maken gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de websites garanderen.

 Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling 

MTC B.V.B.A. behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via e-mail.

 Contact 

support@afspraken.be